Fundacja Aktywni Bez Barier

Fundacja Aktywni Bez Barier została powołana jako niezależna i samodzielna organizacja działająca głównie, ale nie tylko, na rzecz osób niepełnosprawnych. Fundacja ma zasięg ogólnopolski, prowadzi również działalność międzynarodową. Siedziba fundacji mieści się w Poznaniu (woj. wielkopolskie).

Główną misją Fundacji jest rozpowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez organizowanie spotkań, szkoleń, turnusów rehabilitacyjnych i obozów integracyjnych. Fundacja swoją działalnością dąży do przełamywania barier, aktywizacji i walki z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych, szerzenia idei integracji i wolontariatu na zasadzie przekazywania własnych umiejętności innym. Działania te skierowane są zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Fundacja Aktywni Bez Barier swoje projekty opiera o dyscypliny sportowe zimowe i letnie, takie jak: narciarstwo zjazdowe (monoski), narciarstwo wodne, sitwakeboard.

Mimo, iż Fundacja ABB jest młodą organizacją, to bazuje na doświadczeniu swojej wyspecjalizowanej kadry (instruktorów sportu narciarstwa wodnego, narciarstwa zjazdowego osób niepełnosprawnych).

Fundacja Aktywni Bez Barier współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym START Poznań, Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Polskim Związkiem Sportu Osób Niepełnosprawnych.

0
Liczba osób, które skorzystały z naszych projektów
Skip to content