Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/05/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Aktywni Bez Barier

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/05/2021

Informacja o wyborze oferty w związku z postępowaniem dotyczące usługi hotelowej i gastronomicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach: 27.06 do 07.07. 2021 r.; 25.07 do 04.08.2021 r.; 22.08 do 01.09.2021 r. w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności – warsztaty”.

Postępowanie nr 2/05/2021 z dnia 28.05.2021 r. – nie wpłynęła żadna oferta cenowa

Udostępnij wpis


Skip to content