Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 1/06/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Aktywni Bez Barier

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 1/06/2022

Poznań, dn. 13.06.2022  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi hotelowej, gastronomicznej 

i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

 w terminach: 28.08 – 06.09.2022 r.; 03-13.09.2022 r.; 11-21.09.2022 r.;
27.10 – 06.11.2022 r. oraz 08-18.12.2022 r. w ramach projektu
„Od aktywności do samodzielności – warsztaty” – edycja 3.

  1. Postępowanie nr 01/06/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania 
1 Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji oraz PPHU Gabriel Donajski Kołobrzeg Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów 28.08 – 06.09.2022 r.
2 Hotel Europa sp. z o.o.  Giżycko Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów 11 – 21. 09. 2022 r.
3 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy WIELSPIN Wągrowiec Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów 27.10 – 06.11.
2022 r.

Które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Udostępnij wpis


Skip to content