Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego – 02/2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Aktywni Bez Barier

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego – 02/2024

Poznań, dn. 02.07.2024  r.

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego 02/2024 z dnia 17.06.2024

dotyczącego usługi hotelowej, gastronomicznej
i wynajmu obiektów sportowych podczas obozów sportowo-aktywizujących
w terminie: 10.09 – 20.09.2024 r. w ramach projektu pn.: „Od aktywności do samodzielności
– cykl obozów sportowych”

Zamawiający:

Fundacja Aktywni Bez Barier
ul. Podchorążych 33, 60-143 Poznań
NIP: 7891759456
tel.: +48 606913809

Adres strony internetowej: https://aktywnibezbarier.org/

Informuje o anulowaniu zapytania ofertowego nr 02/2024 z dnia 17.06.2024 r. dotyczącego usługi hotelowej, gastronomicznej
i wynajmu obiektów sportowych podczas obozów sportowo-aktywizujących
w terminie: 10.09 – 20.09.2024 r. w ramach projektu pn.: „Od aktywności do samodzielności
– cykl obozów sportowych”

Przedmiotowe postępowanie zostało anulowane ponieważ nie wpłynęła oferta której koszt mieścił się w zakresie środków finansowych przewidzianych na realizację projektu.

Udostępnij wpis


Skip to content