Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/05/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Aktywni Bez Barier

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/05/2021

Poznań, dn. 24.05.2021  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem dotyczące usługi hotelowej i gastronomicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach: 06.06.2021 r. do 16.06.2021 r. w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności – warsztaty”.

Postępowanie nr 1/05/2021 z dnia 13.05.2021 r. Jedyną ofertę złożyła firma: Hotel „Europa” Sp. z. o.o. Al. Wojska Polskiego 37; 11-500 Giżycko, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała maksymalną liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Udostępnij wpis


Skip to content