Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 01/2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Aktywni Bez Barier

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 01/2024

Poznań, dn. 18.06.2024  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej
i wynajmu obiektów sportowych podczas obozów sportowo-aktywizujących
w terminach: 20.06-30.06.2024, 25.07-04.08.2024, 04.08-14.08.2024, 14.08-24.08.2024, 08.09-18.09.2024, 08.09-18.09.2024 r. w ramach projektu pn.: „Od aktywności do samodzielności
– cykl obozów sportowych”

  1. Postępowanie nr 01/2024
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania  Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy

ul. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec

Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów 20.06-30.06.2024, 25.07-04.08.2024, 04.08-14.08.2024, 14.08-24.08.2024, 08.09-18.09.2024, 08.09-18.09.2024 Koszt oferty 100,00 pkt

Która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Udostępnij wpis


Skip to content