Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 1/05/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Aktywni Bez Barier

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 1/05/2023

Poznań, dn. 15.05.2023  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej,
gastronomicznej i wynajmu obiektów sportowych
podczas obozów sportowo-aktywizujących we wskazanych terminach
w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności – cykl obozów sportowych”
 – edycja 4.

 1. Postępowanie nr 01/05/2022
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyła firma:
  Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy WIELSPIN Wągrowiec Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów 04.06 – 14.06.2023 r.;
  15.07 – 25.07.2023 r.;
  04.08 – 14.08.2023 r.;
  14.08  – 24.08.2023 r

  Która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  W pozostałych terminach nie wybrano ofert spełniających wymagania.

Udostępnij wpis


Skip to content