Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 1/07/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Aktywni Bez Barier

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 1/07/2023

Poznań, dn. 01.08.2023  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej,
gastronomicznej i wynajmu obiektów sportowych
podczas obozu sportowo-aktywizujących w terminie 11-21.09.2023 r.
w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności – cykl obozów sportowych”
 – edycja 4.

  1. Postępowanie nr 01/07/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyła firma:
    A1 Polska Jacek Łukowski – ORW „Zorza” Dziwnówek Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów

    Która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Udostępnij wpis


Skip to content