Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/08/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Aktywni Bez Barier

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/08/2021

Poznań, dn. 09.08.2021  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej
i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie od 01.09 do 11.09.2021 r. w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności – warsztaty”.

Postępowanie nr 01/08/2021 z dnia 02.08.2021 r. Jedyną ofertę złożyła firma:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 78-100, ul. Łopuskiego 38, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Udostępnij wpis


Skip to content