Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 1/08/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Aktywni Bez Barier

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 1/08/2023

Poznań, dn. 25.08.2023  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej
i wynajmu obiektów sportowych podczas obozów sportowo-aktywizujących
we wskazanych terminach w ramach projektu pn.:
 „Od aktywności do samodzielności – cykl obozów sportowych (edycja 4)”

  1. Postępowanie nr 01/08/2023
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia.   Termin wykonania    Kryterium   Punkty przyznane łącznie
1 Pokoje gościnne Sandra
ul. Kościuszki 68F, Poronin 34-520      
Usługa hotelowa, gastronomiczna
i wynajmu obiektów
01-11.10.2023 r. Koszt oferty 100,00 pkt

Które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Udostępnij wpis


Skip to content