Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 1/09/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Aktywni Bez Barier

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 1/09/2023

Poznań, dn. 15.09.2023  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej
i wynajmu obiektów sportowych podczas obozów sportowo-aktywizujących
w terminach: 05-15.11.2023 r.;  28.11 – 08.12.2023 r.; 09-19.12.2023 r.
oraz 01-11.03.2024 r. w ramach projektu pn.: „Od aktywności do samodzielności
– cykl obozów sportowych (edycja 4)”

  1. Postępowanie nr 01/09/2023
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania  Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Pokoje Gościnne Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów 09-19.12.2023 r.,
01-11.03.2024 r.
Koszt oferty 100,00 pkt

Które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Udostępnij wpis


Skip to content