Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/11/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Aktywni Bez Barier

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/11/2021

Poznań, dn. 22.11.2021  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie od 28.11 do 08.12.2021 r. w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności – warsztaty”.

Postępowanie nr 01/11/2021 z dnia 15.11.2021 r. Jedyną ofertę złożyła firma:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin w Wągrowcu ul. Jeziorna 16, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Udostępnij wpis


Skip to content