Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 01/05/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Aktywni Bez Barier

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 01/05/2022

Poznań, dnia 20.05.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach 01-11.07.2022 r.; 01-11.08.2022 r. oraz 11-21.08.2022 r. w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności – warsztaty”.

Postępowanie nr 01/05/2022 z dnia 13.05.2022 r. Jedyną ofertę złożyła firma:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin w Wągrowcu ul. Jeziorna 16, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Udostępnij wpis


Skip to content