„Od aktywności do samodzielności” – Edycja I

„Od aktywności do samodzielności” – Edycja I

Projekt w ramach zadania: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny. „Od aktywności do samodzielności” to 15-miesięczny projekt wykorzystujący sport jako jedną z najskuteczniejszych i najatrakcyjniejszych form aktywności i rehabilitacji. 

Projekt obejmuje realizację 7 obozów sportowo-rehabilitacyjnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością, zainteresowanych zwiększaniem swojej aktywności fizycznej i usamodzielnianiem w życiu społecznym. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki projektu korzystają z indywidualnych konsultacji z psychologiem (różnej specjalizacji) bądź mówcą motywacyjnym, fizjoterapeutą oraz biorą udział w zajęciach sportowych zgodnie z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania ( elementy narciarstwa alpejskiego, wodnego, kolarstwo, pływanie etc.). W każdych warsztatach uczestniczy 20 beneficjantów i 11 osób obsługi, w tym wolontariusze. 

Czas trwania obozu: 11 dni Fundacja Aktywni Bez Barier zapewnia uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę kadry merytorycznej, a także w zależności od potrzeby może częściowo lub w całości opłacić transport/koszt przejazdu. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Terminy planowanych obozów w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności”:

-03.02.2020 do 13.02.2020 r.
-01.03.2020 do 11.03.2020 r.
-15.03.2020 do 25.03.2020 r. (przełożone z powodu epidemii koronawirusa COVID-19)
-08.05.2020 do 18.05.2020 r. (przełożone z powodu epidemii koronawirusa COVID-19)
-05.06.2020 do 15.06.2020 r.
-17.07.2020 do 27.07.2020 r.

Regulamin rekrutacji do projektu

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Projektu
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie

Udostępnij wpis


Skip to content