„Od aktywności do samodzielności” – Edycja III

„Od aktywności do samodzielności” – Edycja III

„Od aktywności do samodzielności”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt w ramach zadania: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny. „Od aktywności do samodzielności – warsztaty” to już 3 edycja projektu wykorzystującego sport jako jedną z najskuteczniejszych i najatrakcyjniejszych form aktywności i rehabilitacji.

Projekt obejmuje realizację 12 obozów sportowo-rehabilitacyjnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością, zainteresowanych zwiększaniem swojej aktywności fizycznej i usamodzielnianiem w życiu społecznym. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki projektu korzystają z indywidualnych konsultacji z psychologiem (mówcą motywacyjnym/coachem), fizjoterapeutą oraz biorą udział w zajęciach sportowych zgodnie z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania (elementy narciarstwa alpejskiego, wodnego, kolarstwo, pływanie etc.). W każdych warsztatach uczestniczy 20 beneficjentów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (rodzaje: narząd ruchu, wzroku, słuchu, ogólny stan zdrowia, autyzm, sprzężona).

Czas trwania obozu: średnio 11 dni.
Fundacja Aktywni Bez Barier zapewnia uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę kadry merytorycznej.
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia* należy wysłać na adres: rekrutacja.fabb@gmail.com

*muszą zawierać wypełniony formularz, zgodę na przetwarzanie danych oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Warsztaty dla dzieci prowadzi Łukasz Irla – lukasz@aktywnibezbarier.org

Warsztaty dla dorosłych prowadzi Marlena Zduńczyk

Terminy planowanych obozów w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności – warsztaty”:

 • 01-11.07.2022 r. – rekrutacja zakończona (Wągrowiec) – junior
 • 01-11.08.2022 r. – rekrutacja zakończona (Wągrowiec) – junior
 • 13-22.08.2022 r. – rekrutacja zakończona (Wągrowiec)
 • 28.08 – 07.09.2022 r. – rekrutacja zakończona (Kołobrzeg)
 • 29.08 – 05.09.2022 r. – rekrutacja zakończona (Zieleniec)
 • 02 – 11.09.2022 r. – rekrutacja zakończona (Jastrzębia Góra)
 • 11-21.09.2022 r. – rekrutacja zakończona (Giżycko)
 • 27.10 – 06.11.2022 r. – rekrutacja zakończona – warsztaty ogólnorozwojowe (Wągrowiec)
 • 06-18.12.2022 r. – rekrutacja zakończona – warsztaty narciarskie i ogólnorozwojowe
 • 20-28.01.2023 r. – rekrutacja zakończona – JUNIOR
 • 28.01 – 05.02.2023 r. – rekrutacja zakończona – JUNIOR
 • 20.02 – 07.03.2023 r. – rekrutacja zakończona – warsztaty narciarskie i ogólnorozwojowe

Regulamin rekrutacji

 1. Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Projektu
  Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
  Załącznik nr 3 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie
  „Od aktywności do samodzielności” – Edycja III 1 | Aktywni Bez Barier

Udostępnij wpis


Skip to content