„Od aktywności do samodzielności” – Edycja IV

„Od aktywności do samodzielności” – Edycja IV

„Od aktywności do samodzielności – cykl obozów sportowych (edycja 4)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt w ramach zadania: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny. „Od aktywności do samodzielności – cykl obozów sportowych” to już 4 edycja projektu wykorzystującego sport jako jedną z najskuteczniejszych i najatrakcyjniejszych form aktywności i rehabilitacji.

Projekt obejmuje realizację 15 obozów sportowo-rehabilitacyjnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością, zainteresowanych zwiększaniem swojej aktywności fizycznej i usamodzielnianiem w życiu społecznym. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki projektu korzystają z indywidualnych konsultacji z psychologiem (mówcą motywacyjnym/coachem), fizjoterapeutą oraz biorą udział w zajęciach sportowych zgodnie z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania (elementy narciarstwa alpejskiego, wodnego, kolarstwo, pływanie etc.). W każdych warsztatach uczestniczy 20 beneficjentów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (rodzaje: narząd ruchu, wzroku, słuchu, ogólny stan zdrowia, autyzm, sprzężona).

Czas trwania obozu: średnio 11 dni.
Fundacja Aktywni Bez Barier zapewnia uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę kadry merytorycznej.
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia* należy wysłać na adres: rekrutacja.fabb@gmail.com

*muszą zawierać wypełniony formularz, zgodę na przetwarzanie danych oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Warsztaty dla dzieci prowadzi Łukasz Irla – lukasz@aktywnibezbarier.org

Terminy planowanych obozów w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności – cykl obozów sportowych”:

 • 19-29.05.2023 r. – Dźwirzyno
 • 4-14.06.2023 r. – Wągrowiec
 • 16-26.06.2023 r. – Poronin
 • 15-25.07.2023 r. – Wągrowiec – junior
 • 04-14.08.2023 r. – Wągrowiec – junior
 • 14-24.08.2023 r. –  Wągrowiec
 • 1-11.09.2023 r. – Zieleniec – obóz kolarski
 • 11-21.09.2023 r. – Dziwnówek – obóz ogólnorozwojowy
 • 1-11.10.2023 r. – Poronin – obóz ogólnorozwojowy – grupa onkologiczna
 • 1-11.10.2023 r. – Augustów – obóz kajakowy
 • 5-15.11.2023 r. – Wągrowiec – obóz ogólnorozwojowy
 • 28.11 – 08.12.2023 r. – Drzonków – główny sport: tenis ziemny na wózkach
 • 9-19.12.2023 r. – Białka Tatrzańska – główny sport: narciarstwo alpejskie (monoski)
 • 30.01 – 10.02.2024 oraz 10 – 20.02.2024 r. – Białka Tatrzańska – główny sport: narciarstwo alpejskie (monoski) dla dzieci i młodzieży
 • 1-13.03.2024 r.* – Białka Tatrzańska – główny sport: narciarstwo alpejskie (monoski)

Rekrutacja na obozy zimowe – narciarskie zostanie uruchomiona w połowie października 2023 r.

Regulamin rekrutacji

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Projektu
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie

plakat fundusz celowy FABB obozy

Udostępnij wpis


Skip to content