Ogólnopolskie Zawody w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie 19-21.12.2021 r.

Ogólnopolskie Zawody Integracyjne w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie 19-21 grudnia 2021 r. Białka Tatrzańska - Aktywni Bez Barier

Ogólnopolskie Zawody w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie 19-21.12.2021 r.

Ogólnopolskie Zawody w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie 19-21.12.2021 r. 1 | Aktywni Bez Barier 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY i REGULAMIN 

Ogólnopolskie Zawody w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie 

Białka Tatrzańska, Jurgów, Czarna Góra 19-21.12.2021  

Organizator: 

Fundacja Aktywni bez Barier ul. Podchorążych 33, Poznań

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Konwiktorska 9 lok. 2, Warszawa 

Uczestnictwo: 

• Prawo startu w Zawodach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
• Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome
z przyznaną klasą. Zawodnicy osiadający orzeczenie o niepełnosprawności, ale niesklasyfikowani startują
 w kategorii OPEN.
• Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.
• W Zawodach biorą udział zawodnicy podpisujący oświadczenie o starcie na  własną odpowiedzialność
 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
• Pobierana jest kaucja zwrotna za: numer startowy w wysokości 10 zł oraz za karnet 10 zł.

Zasady finansowania:
• Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów pokrywa organizator ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
• W przypadku nieważnego/nieaktualnego orzeczenia o niepełnosprawności organizator ma prawo obciążyć zawodnika i jego trenera/opiekuna kosztami za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz karnet narciarski.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i IPC/FIS.
• Konkurencje odbędą się w dniach 20-21.12.2021 r.
• Zawody zostaną przeprowadzone w grupach:
1) Narciarstwo alpejskie:
– niewidomi i niedowidzący (grupy B1 – B3),
– jeżdżący na stojąco (grupy LW1 – LW9),
– jeżdżący na siedząco (grupy LW10 – LW12),
– OPEN – niepełnosprawność intelektualna.  

2) Parasnowboard: SB-LL 1, SB-LL 2, SB-UL, 

wyniki we wszystkich trzech grupach wg przeliczników czasowych zgodnych z IPC z podziałem na kobiety
i mężczyzn. 

• Do przeprowadzenia w danej grupie startowej zawodów konieczna jest obecność, co najmniej
3 zawodników/zawodniczek. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń w danej grupie startowej przysługiwać będą jedynie wyróżnienia, przy zachowaniu zasad dotyczących ilości osób w grupie startowej. 

• Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać kaski narciarskie. Zakwaterowanie, wyżywienie: 

Ośrodek wypoczynkowy „U Chramca”
ul. Środkowa 1 (1a, 2a), 34-405 Białka Tatrzańska; tel. (18) 26 542 42, tel. kom. 609 491 252 

Klasyfikacja:
• Obowiązuje klasyfikacja Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC)
• Klasyfikacji i reklasyfikacji dokonuje klasyfikator z uprawnieniami potwierdzonymi przez PZSN „Start”
• Jeśli zawodnik lub trener nie zgadza się z klasyfikacją może złożyć wniosek o ponowną klasyfikację.
• Na zawodach najpóźniej klasyfikacja medycznych zawodnika dokonuje się na dzień przed startem w zawodach (tak aby było możliwe naniesienie aktualnej klasy startowej na listę startową – przed odprawą techniczną/ losowaniem numerów startowych)

Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 01.12.2021 r. drogą mailową na adres biuro@aktywnibezbarier.org (na podstawie załączonego formularza) wraz ze skanami aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności zawodników.

Informacje dodatkowe:
• Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy,
• Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.
Postanowienia końcowe:
• Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip.
• Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
• Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
• W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.
• Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat. 

 

Program zawodów:
Niedziela, 19.12.2021 r.
Od godz. 14:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
14:00 – 19:00 – klasyfikacja medyczna
17:00 – 18:30 – obiadokolacja w Karczmie
19:00 – odprawa techniczna (budynek główny, parter)

Poniedziałek, 20.12.2021 r. (JURGÓW Ski)
7:00 – 8:00 – śniadanie
8:45 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich – JURGÓW
9:00 – 9:25 – oglądanie trasy 1. przejazdu GS
9:30 – 11:00 – Slalom Gigant 1. przejazd
11:15 – 11:45 – oglądanie trasy 2. przejazdu GS
12:00 – 13:00 – Slalom Gigant 2. przejazd
13:15 – 13:45 – przerwa techniczna, oglądanie trasy przejazdu snowboard cross (SL/GS)
14:00- 14:30 – snowboard cross (SL/GX)
15:00 – dekoracja Medalistów GS i oficjalne otwarcie zawodów
17:00 – 18:30 – obiadokolacja w Karczmie
19:00 – Odprawa techniczna

Wtorek, 21.12.2021 r. – GRAPA Ski (Litwinka – Czarna Góra)
7:00 – 8:00 – śniadanie
8:45 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich – JURGÓW
9:00 – 9:25 – oglądanie trasy 1 przejazdu SL
9:30 – 10:30 – Slalom 1. przejazd
11:00 – 11:30 – oglądanie trasy 2 przejazdu SL
12:00 – 13:00 – Slalom 2 przejazd
14:00 – dekoracja i zamknięcie Zawodów

WYNIKI

20.12.2021 r. (poniedziałek) slalom gigant

Lista startowa Gigant 2021-12-20

21.12.2021 r. (wtorek) slalom

Wyniki Slalom 2021-12-21

Wyniki OPEN Slalom 2021-12-21

 

Fotorelacja z zawodów

Udostępnij wpis


Skip to content