OZI w paranarciarstwie alpejskim 2023

plakat fabb zima 3 ok poziom

OZI w paranarciarstwie alpejskim 2023

Ogólnopolskie Zawody Integracyjne w paranarciarstwie alpejskim – zgłoszenia czas wysłać!

Zapraszamy do Białki Tatrzańskiej i Jurgowa* w dniach 19 – 20 grudnia 2023 r.

Uczestnictwo:

• Prawo startu w Zawodach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
• Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z przyznaną klasą. Zawodnicy osiadający orzeczenie o niepełnosprawności, ale niesklasyfikowani startują w kategorii OPEN.
• Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.
• W Zawodach biorą udział zawodnicy podpisujący oświadczenie o starcie na  własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
• Pobierana jest kaucja zwrotna za: numer startowy w wysokości 10 zł oraz za karnet 10 zł.

Zasady finansowania:
• Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów pokrywa organizator ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
• W przypadku nieważnego/nieaktualnego orzeczenia o niepełnosprawności organizator ma prawo obciążyć zawodnika i jego trenera/opiekuna kosztami za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz karnet narciarski.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i IPC/FIS.
• Konkurencje odbędą się w dniu 20.12.2023 r.

Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 10.12.2023 r. drogą mailową na adres zawody.fabb@gmail.com  (na podstawie załączonego formularza) wraz ze skanami aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności zawodników.

Link do zgłoszeń indywidualnych

UWAGA! Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych ani przez kanały social mediowe, obowiązuje tylko formularz wysłany na w/w adres mailowy lub link.
Jeśli potrzebujesz pomocy – zadzwoń.

Program zawodów:*
Wtorek, 19,12.2023 r
Od godz. 13:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
13:00 – 19:00 – klasyfikacja / treningi*
17:00 – 18:30 – obiadokolacja
19:00 – odprawa techniczna (budynek główny, parter)

Środa, 20.03.2023 r. (JURGÓW Ski)
7:00 – 8:00 – śniadanie
8:45 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich
8:45– 9:00 – oglądanie trasy 1. przejazdu GS
9:15 – 13:00 – Slalom Gigant 1. przejazd
13:15 – 13:35 – oglądanie trasy 2. przejazdu GS
13:45 – 15:30 – Slalom Gigant 2. przejazd
16:00 – dekoracja Medalistów GS

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda RODO

 

plakat celowy FABB VELO 2023

Udostępnij wpis


Skip to content