Puchar Polski w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie 9-11 marca 2022 r.

Puchar Polski w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie 9-11 marca 2022 r.

Już tylko miesiąc pozostał do Pucharu Polski w paranarciarstwie alpejskim i parsnowboardzie.

Zapraszamy wszystkich sympatyków białego szaleństwa do Białki Tatrzańskiej, Jurgowa i Suchego w dniach 9 – 11 marca 2022 r. Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnictwo: 

• Prawo startu w Zawodach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
• Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z przyznaną klasą. Zawodnicy osiadający orzeczenie o niepełnosprawności, ale niesklasyfikowani startują w kategorii OPEN.
• Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.
• W Zawodach biorą udział zawodnicy podpisujący oświadczenie o starcie na  własną odpowiedzialność
 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
• Pobierana jest kaucja zwrotna za: numer startowy w wysokości 10 zł oraz za karnet 10 zł.

Zasady finansowania:
• Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów pokrywa organizator ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
• W przypadku nieważnego/nieaktualnego orzeczenia o niepełnosprawności organizator ma prawo obciążyć zawodnika i jego trenera/opiekuna kosztami za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz karnet narciarski.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i IPC/FIS.
• Konkurencje odbędą się w dniach 10-11.03.2022 r.

Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 01.03.2022 r. drogą mailową na adres biuro@aktywnibezbarier.org (na podstawie załączonego formularza) wraz ze skanami aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności zawodników. 

UWAGA! Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych ani przez kanały social mediowe, obowiązuje tylko formularz wysłany na w/w adres mailowy. 

Program zawodów:*
Środa, 09.03.2022 r.
Od godz. 14:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
14:00 – 19:00 – klasyfikacja medyczna
17:00 – 18:30 – obiadokolacja w Karczmie
19:00 – odprawa techniczna (budynek główny, parter)

Czwartek, 10.03.2022 r. (JURGÓW Ski)
7:00 – 8:00 – śniadanie
8:45 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich – JURGÓW
9:00 – 9:25 – oglądanie trasy 1. przejazdu GS
9:30 – 11:00 – Slalom Gigant 1. przejazd
11:15 – 11:45 – oglądanie trasy 2. przejazdu GS
12:00 – 13:00 – Slalom Gigant 2. przejazd
13:15 – 13:45 – przerwa techniczna, oglądanie trasy przejazdu snowboard (GS)
14:00- 14:30 – snowboard (GS)
15:00 – dekoracja Medalistów GS i oficjalne otwarcie zawodów
17:00 – 18:30 – obiadokolacja w Karczmie
19:00 – Odprawa techniczna

Piątek, 11.03.2022 r. – (Stacja Jurgów Ski)
7:00 – 8:00 – śniadanie
8:45 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich – JURGÓW
9:00 – 9:25 – oglądanie trasy 1 przejazdu SL
9:30 – 10:30 – Slalom 1. przejazd
11:00 – 11:30 – oglądanie trasy 2 przejazdu SL
12:00 – 13:00 – Slalom 2 przejazd
14:00 – dekoracja i zamknięcie Zawodów

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie

wyniki – GS_Puchar

wyniki zawodów paraski SL

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy 

zalcznik_2_zawody_przetwarzanie_danych

Udostępnij wpis


Skip to content