SNOW FEST 2023 Aktywni bez Barier

SNOW FEST 2023 Aktywni bez Barier

Zapraszamy do Białki Tatrzańskiej i Jurgowa w dniach 12-14 marca 2023 r.

Uczestnictwo: 

• Prawo startu w Zawodach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
• Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z przyznaną klasą. Zawodnicy osiadający orzeczenie o niepełnosprawności, ale niesklasyfikowani startują w kategorii OPEN.
• Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.
• W Zawodach biorą udział zawodnicy podpisujący oświadczenie o starcie na  własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
• Pobierana jest kaucja zwrotna za: numer startowy w wysokości 10 zł oraz za karnet 10 zł.

Zasady finansowania:
• Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów pokrywa organizator ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
• W przypadku nieważnego/nieaktualnego orzeczenia o niepełnosprawności organizator ma prawo obciążyć zawodnika i jego trenera/opiekuna kosztami za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz karnet narciarski.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i IPC/FIS.
• Konkurencje odbędą się w dniach 13-14.03.2023 r.

Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 03.03.2023 r. drogą mailową na adres zawody.fabb@gmail.com  (na podstawie załączonego formularza) wraz ze skanami aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności zawodników. 

UWAGA! Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych ani przez kanały social mediowe, obowiązuje tylko formularz wysłany na w/w adres mailowy. 

WYNIKI

Snow-FEST_13-03-2023-Wyniki GS

Snow-FEST_14-03-2023-Wyniki SL

Program zawodów:*
Niedziela, 12.03.2023 r.
Od godz. 14:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
14:00 – 19:00 – klasyfikacja medyczna
17:00 – 18:30 – obiadokolacja w Karczmie
19:00 – odprawa techniczna (budynek główny, parter)

Poniedziałek, 13.03.2023 r. (JURGÓW Ski)
7:00 – 8:00 – śniadanie
8:45 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich
8:45– 9:00 – oglądanie trasy 1. przejazdu GS
9:15 – 12:00 – Slalom Gigant 1. przejazd
12:15 – 12:35 – oglądanie trasy 2. przejazdu GS
12:45 – 15:00 – Slalom Gigant 2. przejazd
15:30 – dekoracja Medalistów GS

Wtorek, 14.03.2023 r. (JURGÓW Ski)
7:00 – 8:00 – śniadanie
8:45 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich
8:45– 9:00 – oglądanie trasy 1. przejazdu SL
9:15 – 12:00 – Slalom 1. przejazd
12:15 – 12:35 – oglądanie trasy 2. przejazdu SL
12:45 – 15:00 – Slalom 2. przejazd
15:30 – dekoracja Medalistów SL

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy PDF

Zgoda RODO

Udostępnij wpis


Skip to content