Warsztaty

„Od aktywności do samodzielności – cykl obozów sportowych (edycja 5)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt w ramach zadania: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny. „Od aktywności do samodzielności – cykl obozów sportowych” to już 5 edycja projektu wykorzystującego sport jako jedną z najskuteczniejszych i najatrakcyjniejszych form aktywności i rehabilitacji.

Projekt obejmuje realizację 15 obozów sportowo-rehabilitacyjnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością, zainteresowanych zwiększaniem swojej aktywności fizycznej i usamodzielnianiem w życiu społecznym. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki projektu korzystają z indywidualnych konsultacji z psychologiem (mówcą motywacyjnym/coachem), fizjoterapeutą oraz biorą udział w zajęciach sportowych zgodnie z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania (elementy narciarstwa alpejskiego, wodnego, kolarstwo, pływanie etc.). W każdych warsztatach uczestniczy 20 beneficjentów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (rodzaje: narząd ruchu, wzroku, słuchu, ogólny stan zdrowia, autyzm, sprzężona).

Czas trwania obozu: średnio 11 dni.
Fundacja Aktywni Bez Barier zapewnia uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę kadry merytorycznej.
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia* należy wysłać na adres: rekrutacja.fabb@gmail.com

*muszą zawierać wypełniony formularz, zgodę na przetwarzanie danych oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Warsztaty dla dzieci prowadzi Łukasz Irla – l.irla@aktywnibezbarier.org

Terminy planowanych obozów w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności – cykl obozów sportowych”:

 

Regulamin rekrutacji

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Projektu
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie

Skip to content